Szybki konktakt

Content Digital Signage
Jakość, design i najnowsze technologie

Główna idea Digital Signage to, co i w jaki sposób zostanie wyświetlone na ekranie i jakie będą tego efekty. Dobry content sprawia, że sieć jest efektywna i zyskowna. Dobry – to znaczy atrakcyjny wizualnie, to efekt twórczej kreacji. Jednak równie ważna jest ergonomia contentu połączona z ergonomią nośnika, a więc zastosowanie takich środków by content dla digital signage w maksymalnym możliwym stopniu spełnił zadania, jakie są dla niego określone – edukował, dostarczał informacji, pełnił funkcję sprzedażową, zwiększał rozpoznawalność marki itd. 

Przy czym zawsze głównym zadaniem jest zwiększenie skuteczności infokiosków i innych oferowanych przez nas produktów.

Tworząc content najpierw, definiujemy zadania, poznajemy warunki, w jakich content będzie oddziaływał. Następnie wybieramy technologie, które będą najlepiej odpowiadały określonej specyfice i jak najlepiej zaprezentują treści, nośnika i lokalizacji.

Content promocyjny

Content promocyjny musi być atrakcyjny, nowoczesny, musi przyciągnąć uwagę i pozostawić dobre wrażenie, bo wszystko to może zaprocentować. Najważniejszy staje się oczywiście pomysł i kreatywna forma dopasowana do identyfikacji wizualnej marki oraz do oczekiwań grupy docelowej.

Podczas naszej pracy wykorzystujemy takie sposoby przyciągania uwagi i wpływania na pozytywny odbiór, które skutecznie pozwalają na zrealizowanie celu sprzedażowego. W końcu content promocyjny ma przede wszystkim przynieść marce realne zyski.

Jedną z form przyciągania uwagi może stać się ruch, stąd przewaga Digital Signage nad tradycyjnym outdoorem oraz animacja i video jako główna forma contentu. Stosujemy animację motion design i flash, realizujemy nagrania video i audio i łączymy wszystko w nową świeżą jakość.
Kontent promocyjny
Kontent informacyjny

Content informacyjny

Szybka wymiana informacji to główny czynnik rozwoju. Dobra informacja to także pośrednio skutek promocyjny, ponieważ buduje pozytywny wizerunek publikującego informację. Jeśli chodzi o content informacyjny, to tutaj treść musi być przede wszystkim jasna, łatwodostępna i zauważalna.

Pracując nad aplikacjami informacyjnymi, pilnujemy kryterium komunikatywności, testując content na potencjalnych odbiorcach. W ten sposób dowiadujemy się, czy spełnia ona oczekiwania grupy docelowej, jest intuicyjna i zrozumiała.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie w łączeniu contentu informacyjnego i promocyjnego choćby poprzez podział ekranu na strefy. Taka metoda staje się coraz popularniejsza, gdyż maksymalizuje korzyści.

Aplikacje interaktywne

Infokioski i monitory dotykowe to gwarancja większej liczby możliwości do ukazania contentu informacyjnego i promocyjnego. Przede wszystkim w tym przypadku przepływ informacji jest dwustronny — do i od oglądającego. Poza tym to również szeroki wachlarz rozwiązań zarówno w warstwie kreacji, jak i architektury informacji. Do tego interaktywność to rozwiązanie dla publikacji informacji bardziej kompleksowej, umożliwiające oglądającemu intuicyjny wybór konkretnych treści.

Oprócz prezentacji interaktywnych skutecznym narzędziem promocji są gry interaktywne. Tego typu content do DSNet przyciąga uwagę, angażują i może być skierowany do różnych grup wiekowych. Najważniejsze jest to, że wywołują one pozytywne emocje, z którymi będzie później kojarzona Twoja marka. Najciekawsze efekty osiągamy poprzez łączenie różnych mediów, w tym również video, animację i audio w formy interaktywne.
Aplikacje interaktywne
Lat doświadczenia w branży
 tys.
Klientów zadowolonych
z naszych usług
 tys.
Zrealizowanych
projektów
Doświadczonych
pracowników
Zaufali nam:
Kontakt

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Porozmawiajmy

Kontakt

Magit Sp. z o.o.
ul. Sołtysowicka 27, 51-168 Wrocław

tel.: +48(71)347 73 30 +48(71)348 27 04
email: magit@magit.pl

NIP: 898-18-69-717
KRS: 0000187934, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
Kapitał założycielski: 1 990 000 PLN

Marki Grupy Magit