Szybki konktakt

Litery przestrzenne a uchwała krajobrazowa: Jak regulacje wpływają na reklamę miejską

Strona główna » Litery przestrzenne a uchwała krajobrazowa: Jak regulacje wpływają na reklamę miejską

W ostatnich latach wiele miast wprowadziło uchwały krajobrazowe mające na celu regulację reklamy w przestrzeni publicznej. Jednym z elementów szczególnie dotkniętych przez te regulacje są litery przestrzenne. Te trójwymiarowe, estetyczne napisy stanowią popularny sposób oznaczania siedzib firm, sklepów oraz instytucji publicznych. Wprowadzenie uchwał krajobrazowych ma na celu zrównoważenie potrzeb reklamodawców z koniecznością ochrony estetyki i harmonii przestrzeni miejskiej. Przyjrzyjmy się, jak te regulacje wpływają na reklamę z wykorzystaniem liter przestrzennych.

Regulacje uchwały krajobrazowej

Uchwała krajobrazowa, przyjęta przez rady gmin na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określa zasady dotyczące umieszczania różnego rodzaju reklam, w tym liter przestrzennych. Celem tych regulacji jest zachowanie ładu estetycznego i ochrona wartości krajobrazowych danej gminy.

W zależności od ustalonych w uchwale stref krajobrazowych, mogą obowiązywać różne zasady dotyczące umieszczania reklam, włącznie z całkowitym zakazem ich umieszczania. Na ogół w strefie ścisłego centrum miasta reklamy ograniczają się do obiektów małej architektury, takich jak wiaty przystankowe, oraz rzadziej do wolnostojących citylightów, czyli totemów reklamowych. Im dalej od centrum miasta, tym większe reklamy mogą pojawiać się w przestrzeni publicznej. Ich wpływ na przestrzeń jest w tych miejscach znacznie mniejszy niż w przypadku reklam w pobliżu centrum miasta.

Funkcje i znaczenie uchwały krajobrazowej

Estetyka miejskiej przestrzeni publicznej jest jednym z głównych aspektów, na które wpływają uchwały krajobrazowe. Dzięki precyzyjnym regulacjom dotyczącym umieszczania reklam, szyldów i innych elementów wizualnych, możliwe jest stworzenie spójnego i harmonijnego krajobrazu miejskiego. Uchwały te często zawierają wytyczne dotyczące wielkości, materiałów oraz lokalizacji nośników reklamowych, co zapobiega ich nadmiernemu nagromadzeniu i chaosowi wizualnemu. W rezultacie, miasta zyskują estetyczny i uporządkowany wygląd, który pozytywnie wpływa na komfort życia mieszkańców oraz atrakcyjność turystyczną.

Regulacje w centrum miasta

W ścisłym centrum miast, gdzie architektura i estetyka przestrzeni mają szczególne znaczenie, uchwały krajobrazowe zazwyczaj wprowadzają najostrzejsze ograniczenia dotyczące reklam. W tych strefach reklamy mogą być umieszczane jedynie na obiektach małej architektury, takich jak wiaty przystankowe czy citylighty wolnostojące. Często stosowane są także restrykcje co do wielkości, kształtu i umiejscowienia reklam, aby nie zakłócały one harmonii architektonicznej i historycznego charakteru centrum miasta. Tego rodzaju regulacje mają na celu zmniejszenie wizualnego zanieczyszczenia i utrzymanie estetycznego wyglądu głównych ulic i placów.

Reklamy na obrzeżach miast

W miarę oddalania się od ścisłego centrum miasta, restrykcje dotyczące reklam stają się zazwyczaj mniej rygorystyczne. Na obrzeżach miast oraz przy głównych arteriach komunikacyjnych, gdzie dominuje infrastruktura transportowa i przemysłowa, dopuszczalne są większe nośniki reklamowe. Billboardy o powierzchni nawet 48 m² nie są rzadkością. W tych obszarach reklamy mają mniejszy wpływ na estetykę przestrzeni publicznej, a ich obecność jest często bardziej akceptowana zarówno przez mieszkańców, jak i władze miejskie

Uchwała krajobrazowa ma na celu:

 • Ochronę estetyki: Uchwała określa zasady i warunki sytuowania reklam, aby zapobiec wizualnemu chaosowi i zachować estetyczny wygląd przestrzeni publicznej.
 • Regulacja szyldów: Określa zasady dotyczące liczby, wielkości i rozmieszczenia szyldów, co zapobiega nadmiernej liczbie reklam na jednej nieruchomości.
 • Ograniczenie reklam: Może wprowadzać zakazy dotyczące sytuowania ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w określonych obszarach.
 • Różne regulacje dla różnych obszarów: Uchwała może przewidywać różne regulacje dla różnych obszarów gminy, dostosowując przepisy do specyfiki lokalnej.
 • Dostosowanie istniejących obiektów: Uchwała określa warunki i termin dostosowania istniejących obiektów reklamowych do nowych przepisów, z zachowaniem okresu vacatio legis wynoszącego minimum 12 miesięcy.

Kluczowe aspekty uchwały krajobrazowej dotyczące liter przestrzennych

Lokalizacja i wielkość liter przestrzennych: Uchwały krajobrazowe precyzyjnie określają, gdzie i jak duże mogą być litery przestrzenne. W centrach miast oraz w zabytkowych dzielnicach reklamy te są ograniczane do mniejszych rozmiarów, aby nie dominowały nad fasadami budynków. Litery muszą być proporcjonalne do budynku i umieszczone w sposób, który nie zasłania elementów architektonicznych. Na obrzeżach miast oraz w strefach przemysłowych dopuszczalne są większe nośniki, co pozwala firmom na większą swobodę w projektowaniu swoich reklam.

  Gabaryty i standardy jakościowe: Przepisy mogą określać maksymalne wymiary liter przestrzennych oraz materiały, z jakich mogą być wykonane. Monochromatyczne litery przestrzenne muszą spełniać te wymagania, aby nie zaburzały estetyki otoczenia.

   Rodzaje materiałów budowlanych: Jakość materiałów, z których wykonane są litery przestrzenne, jest kluczowym aspektem regulowanym przez uchwały krajobrazowe. Materiały muszą być trwałe i odporne na warunki atmosferyczne, co zapewnia długotrwałość reklamy oraz jej estetyczny wygląd. Styl liter przestrzennych powinien być zgodny z charakterem budynku oraz otaczającej przestrzeni. W niektórych miastach obowiązują szczegółowe wytyczne dotyczące kolorystyki i formy liter, aby zachować spójność wizualną ulic i placów.

    Dostosowanie istniejących obiektów: W przypadku istniejących już liter przestrzennych, uchwała może określać warunki i termin ich dostosowania do nowych przepisów. Okres vacatio legis wynosi minimum 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.

     Oświetlenie: Podświetlenie liter przestrzennych jest popularnym rozwiązaniem, które zwiększa ich widoczność po zmroku. Jednakże, uchwały krajobrazowe regulują również ten aspekt, aby nie powodować zanieczyszczenia świetlnego. Oświetlenie musi być subtelne i nierażące, a często wymagane jest zastosowanie energooszczędnych źródeł światła, takich jak diody LED. W niektórych przypadkach mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące godzin, w których reklamy mogą być podświetlane, aby nie zakłócać spokoju mieszkańców.

      Treść reklam: Uchwały krajobrazowe nie tylko regulują wygląd liter przestrzennych, ale także treść umieszczanych na nich reklam. Treści muszą być zgodne z przepisami prawa, a także z dobrymi obyczajami. Zakazane są treści wulgarne, obraźliwe oraz wprowadzające w błąd. Reklamy muszą być estetyczne i odpowiednie dla przestrzeni publicznej, co dodatkowo podnosi standardy wizualne miasta.

       Czy montaż liter przestrzennych wymaga zgłoszenia?

       W wielu miastach, szczególnie w strefach zabytkowych oraz centrach miast, montaż liter przestrzennych może wymagać zgłoszenia lub uzyskania zgody konserwatora zabytków. Ma to na celu ochronę estetyki i historycznego charakteru tych miejsc.

       W przypadku budynków mieszkalnych, biurowych lub użyteczności publicznej, montaż liter przestrzennych może wymagać zgłoszenia do lokalnego urzędu architektoniczno-budowlanego. W niektórych przypadkach konieczne może być uzyskanie pozwolenia na budowę.

       Litery przestrzenne o dużych rozmiarach, zwłaszcza jeśli są podświetlane lub umieszczone na konstrukcjach wolnostojących, często wymagają zgłoszenia. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji oraz zgodności z przepisami dotyczącymi reklam w przestrzeni publicznej.

       W wielu gminach obowiązują uchwały krajobrazowe, które precyzyjnie regulują zasady umieszczania reklam, w tym liter przestrzennych. Przepisy te mogą określać konieczność zgłaszania montażu oraz uzyskiwania odpowiednich pozwoleń.

       Jak przebiega proces zgłaszania montażu liter przestrzennych?

       W zależności od lokalizacji, rodzaju budynku oraz obowiązujących przepisów, montaż takich elementów reklamowych może wymagać zgłoszenia do odpowiednich władz. Poniżej przedstawiam ogólne zasady dotyczące zgłaszania montażu liter przestrzennych.

       • Zgłoszenie do urzędu

        Aby zgłosić montaż liter przestrzennych, należy złożyć odpowiedni wniosek do lokalnego urzędu architektoniczno-budowlanego lub innej właściwej instytucji. Wniosek powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji, wymiarów, materiałów oraz sposobu montażu liter.

        • Uzyskanie zgody

        W niektórych przypadkach, zwłaszcza w strefach zabytkowych, konieczne może być uzyskanie zgody konserwatora zabytków. Procedura ta może obejmować ocenę wpływu liter przestrzennych na estetykę budynku oraz otoczenia.

        • Spełnienie wymogów technicznych:

        Wnioskodawca musi również zapewnić, że montaż liter przestrzennych spełnia wszystkie wymogi techniczne oraz bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno konstrukcji nośnej, jak i instalacji elektrycznej w przypadku liter podświetlanych.

        Konsekwencje braku zgłoszenia

        Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i brak zgłoszenia montażu liter przestrzennych może prowadzić do różnorodnych konsekwencji prawnych i administracyjnych. Mogą to być mandaty, nakazy demontażu niezgodnych z przepisami elementów, a także problemy z uzyskaniem dalszych pozwoleń na działalność reklamową.

        Zamów litery przestrzenne w Magicie

        Dobrze zaprojektowane litery przestrzenne, zgodne z regulacjami uchwały krajobrazowej, mogą stanowić elegancki i skuteczny sposób promocji, który nie tylko przyciąga klientów, ale także przyczynia się do poprawy wizerunku miasta. Współpraca reklamodawców z władzami miejskimi i projektantami przestrzeni publicznej jest kluczowa dla osiągnięcia harmonii między potrzebami biznesu a wymaganiami estetycznymi.

        Magit posiada ponad 30 letnie doświadczenie w produkcji i montażu liter przestrzennych. Współpracujemy z firmami i instytucjami, której często zlokalizowane są w ścisłym centrum miasta tj. Bank PKO, ING Bank Śląski, Bank Millenium dlatego procedury związane z umieszczaniem reklam w strefach chronionych uchwałą krajobrazową nie są nam obce. Nasi specjaliści pomagają w wypełnianiu dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwoleń a także są dostępni dla klientów w trakcie całej procedury. Przedstaw nam swój projekt i uzyskaj wycenę oraz termin realizacji. Zobacz realizacje liter przestrzennych w zakładce Realizacje Reklama przestrzenna lub Realizacje Kompleksowe realizacje. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

        Kontakt

        Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Porozmawiajmy

        Kontakt

        Magit Sp. z o.o.
        ul. Sołtysowicka 27, 51-168 Wrocław

        tel.: +48(71)347 73 30 +48(71)348 27 04
        email: magit@magit.pl

        NIP: 898-18-69-717
        KRS: 0000187934, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
        Kapitał założycielski: 1 990 000 PLN

        Marki Grupy Magit