Szybki konktakt

Zapraszamy do złożenia oferty na usługi doradcze

Strona główna » Zapraszamy do złożenia oferty na usługi doradcze

Zapraszamy do złożenia oferty na usługi doradcze

Zapraszamy do złożenia oferty na usługi doradcze, tj. wykonanie usług projektowych dotyczących projektu domów pływających. Zapraszamy do złożenia oferty na usługi doradcze, tj. wykonanie usług projektowych dotyczących projektu domów pływających. Informacje o: zakresie usług, terminu wykonania usługi, kryteria oceny ofert, informację o dacie ważności ofert znajdują się w załączonej specyfikacji.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej lub papierowej: Oferty należy składać w wersji elektronicznej lub papierowej: 

a) Oferty w formie elektronicznej proszę przesłać na adres poczty elektronicznej: biuro@magit.pl,

b) Oferty w postaci papierowej (formie pisemnej) należy składać w siedzibie Zamawiającego: ul. Sołtysowicka 27, 51-168 Wrocław,

c) W przypadku składania ofert drogą pocztową (pocztą tradycyjną) lub pocztą kurierską za termin jej złożenia przyjmuje się dzień i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.


Oferty prosimy składać w terminie 8 dni licząc od następnego dnia roboczego od daty otrzymania niniejszego zapytania o cenę tj. do dnia 23-08-2022 r.
Zapytanie ofertowe składane jest w trybie rozeznania rynku.

Kontakt

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Porozmawiajmy

Kontakt

Magit Sp. z o.o.
ul. Sołtysowicka 27, 51-168 Wrocław

tel.: +48 71 347 73 30
email: magit@magit.pl

NIP: 898-18-69-717
KRS: 0000187934, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
Kapitał założycielski: 1 990 000 PLN

Marki Grupy Magit

„Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Realizacja strategii biznesowej w zakresie ekspansji zagranicznej”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie wartości sprzedaży na rynki europejskie i światowe. W efekcie realizacji projektu zwiększymy sprzedaż zagraniczną.
Całkowita wartość projektu: 199 956,04 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 154 839,68 zł”