Szybki konktakt

Zaproszenie do złożenia oferty tj. wykonanie usług projektowych dotyczących projektu domów pływających.

Strona główna » Zaproszenie do złożenia oferty tj. wykonanie usług projektowych dotyczących projektu domów pływających.

Informacje o: zakresie usług, terminu wykonania usługi, kryteria oceny ofert, informację o dacie ważności ofert znajdują się w załączonej specyfikacji.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej lub papierowej:

a) Oferty w formie elektronicznej proszę przesłać na adres poczty elektronicznej: biuro@magit.pl

b) Oferty w postaci papierowej (formie pisemnej) należy składać w siedzibie Zamawiającego: ul. Sołtysowicka 27, 51-168 Wrocław

c) W przypadku składania ofert drogą pocztową (pocztą tradycyjną) lub pocztą kurierską za termin jej złożenia przyjmuje się dzień i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty prosimy składać w terminie do 22 czerwca 2023 roku.

Zapytanie ofertowe składane jest w trybie rozeznania rynku.

Kontakt

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Porozmawiajmy

Kontakt

Magit Sp. z o.o.
ul. Sołtysowicka 27, 51-168 Wrocław

tel.: +48(71)347 73 30 +48(71)348 27 04
email: magit@magit.pl

NIP: 898-18-69-717
KRS: 0000187934, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
Kapitał założycielski: 1 990 000 PLN

Marki Grupy Magit